Riksdagen har den 25 februari i år beslutat att godkänna regeringens förslag om en ny period med statligt hyresstöd för lokaler i vissa utsatta branscher. Detta trots att både lokalhyresgäster och fastighetsägare hårt har kritiserat det tidigare hyresstödet. Det nya statliga hyresstöd kommer att lämnas för perioden januari-mars 2021. Det närmare regleverket för hur hyresstödet ska se ut kommer att tas fram först efter att hyresstöd som sådant godkänts av EU-kommissionen. Det nya regelverket beräknas därför vara på plats först i mitten av mars.

Nu när det nya arbetsåret drar igång efter semestrarna kan det vara ett bra tillfälle att fräscha upp sina kunskaper med en utbildning! FastighetsRätt har därför ett tillfälligt erbjudande som innebär halva priset på alla våra utbildningar!

Erbjudandet gäller bokningar som sker innan utgången av september månad. Kursen kan dock hållas även efter utgången av september månad. De ordinarie priserna varierar beroende på ort, kurs, kurstid, antal deltagare m.m. Kontakta oss därför för prisuppgifter!

Vi anpassar kurserna så att vi kan uppfylla Folkhälsomyndighetens riktlinjer vid genomförandet.

För mer information om kursutbudet klicka här.

Väl mött!

Regeringen har beslutat om ett tillfälligt stöd till hyresvärdar som har lämnat rabatt på lokalhyra till hyresgäster i utsatta branscher. För övergriplig information om förutsättningarna för att söka stöd, se här. För mer detaljerad information om förutsättningarna för att söka stöd, se Boverkets svar på vanliga frågor om hyresstödet.

Det är hyresvärden som ansöker om stödet. Ansökan ska skickas till länsstyrelsen.

Boverkets roll är att ta fram ansökningsformulär och e-tjänst för stödet samt betala ut beviljat stöd. Boverket kan inte formellt fastställa vare sig ansökningsformulär, e-tjänst eller obligatoriska bilagor förrän förordningen träder ikraft den 1 juli 2020. För att underlätta för hyresvärdarna att förbereda ansökningarna har Boverket redan nu utarbetat en preliminär intygsmall som kan användas för att inhämta intyganden från hyresgästen avseende dennes verksamhet och ekonomiska situation. Du hittar den preliminära intygsmallen här.

  

Nu har Boverket publicerat svar på frågor avseende tillämpningen av den nya förordningen (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran. Du hittar frågorna och svaren här. 

Hyresstöd

2020-04-17

COVID 19 och hyresstödspaketet

Det nya coronaviruset har snabbt fått stora ekonomiska konsekvenser i hela Sverige. Läget har särskilt påverkat verksamheter inom hotell- och restaurangbranschen, handeln samt vissa andra branscher. För att stödja vissa lokalhyresgäster med anledning av utbrottet av coronaviruset har regeringen den 16 april 2020 antagit Förordning om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran (SFS 2020:237). Förordningen innebär att regeringen avsätter fem miljarder kronor i stöd för tillfälligt sänkta fasta hyror för dessa utsatta branscher.
 
Stödet kan sökas av hyresvärdar som slutit avtal om sänkt fast hyra av lokal med hyresgäster som under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020 var verksamma i en bransch som omfattas av det här stödet. De branscher som är aktuella för stödet är sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter. Här omfattas exempelvis butikshandel, logiverksamhet, restauranger samt arrangemang av kongresser/mässor men även konsumenttjänster så som tandläkare, fysioterapeutisk verksamhet, hår- och kroppsvård. De närmare detaljerna kring vilka verksamheter som omfattas av stödet är baserat på SNI-koder från Skatteverket när man registrerar sitt företag, klicka här för mer information

Hyresavtalet ska vara tecknat senast den 1 mars 2020 och rabatten på lokalhyra ska ha tecknats senast den 30 juni 2020 och avse perioden 1 april till och med den 30 juni 2020. I avtalet ska den nya hyran understiga det fasta belopp som skulle ha betalats under samma period (enligt det hyresavtal som gällde 1 mars 2020) och i övrigt ska villkoren vara oförändrade.

Stöd kan ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, det vill säga den rabatt som hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om för perioden 1 april till och med 30 juni. Stödet kan dock aldrig bli högre än 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.

Det är hyresvärden som ansöker om stödet. Länsstyrelsen kommer handlägga stödet men ansökan kommer att göras via en e-tjänst som Boverket håller på och ta fram. 

Stödet kan sökas från och med den 1 juli 2020 till och med den 31 augusti 2020.
 
Stödet betalas ut så fort Länsstyrelsen har tagit beslut i ärendet.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy