Nu har Boverket publicerat svar på frågor avseende tillämpningen av den nya förordningen (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran. Du hittar frågorna och svaren här. 

Hyresstöd

2020-04-17

COVID 19 och hyresstödspaketet

Det nya coronaviruset har snabbt fått stora ekonomiska konsekvenser i hela Sverige. Läget har särskilt påverkat verksamheter inom hotell- och restaurangbranschen, handeln samt vissa andra branscher. För att stödja vissa lokalhyresgäster med anledning av utbrottet av coronaviruset har regeringen den 16 april 2020 antagit Förordning om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran (SFS 2020:237). Förordningen innebär att regeringen avsätter fem miljarder kronor i stöd för tillfälligt sänkta fasta hyror för dessa utsatta branscher.
 
Stödet kan sökas av hyresvärdar som slutit avtal om sänkt fast hyra av lokal med hyresgäster som under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020 var verksamma i en bransch som omfattas av det här stödet. De branscher som är aktuella för stödet är sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter. Här omfattas exempelvis butikshandel, logiverksamhet, restauranger samt arrangemang av kongresser/mässor men även konsumenttjänster så som tandläkare, fysioterapeutisk verksamhet, hår- och kroppsvård. De närmare detaljerna kring vilka verksamheter som omfattas av stödet är baserat på SNI-koder från Skatteverket när man registrerar sitt företag, klicka här för mer information

Hyresavtalet ska vara tecknat senast den 1 mars 2020 och rabatten på lokalhyra ska ha tecknats senast den 30 juni 2020 och avse perioden 1 april till och med den 30 juni 2020. I avtalet ska den nya hyran understiga det fasta belopp som skulle ha betalats under samma period (enligt det hyresavtal som gällde 1 mars 2020) och i övrigt ska villkoren vara oförändrade.

Stöd kan ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, det vill säga den rabatt som hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om för perioden 1 april till och med 30 juni. Stödet kan dock aldrig bli högre än 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.

Det är hyresvärden som ansöker om stödet. Länsstyrelsen kommer handlägga stödet men ansökan kommer att göras via en e-tjänst som Boverket håller på och ta fram. 

Stödet kan sökas från och med den 1 juli 2020 till och med den 31 augusti 2020.
 
Stödet betalas ut så fort Länsstyrelsen har tagit beslut i ärendet.

Den 1 oktober 2019 träder lagen som ska motverka den otillåtna andrahandsmarknaden av bostäder (hyresrätter) i kraft. Bland annat kan en hyresgäst bli uppsagd utan varning om han hyr ut en lägenhet i andra hand utan tillstånd, eller om han tar ut en för hög hyra. Det kan vidare leda till straffrättsligt ansvar både om man köper eller säljer en bostadslägenhet. I syfte att få en mer fungerande hyresmarknad har det också förtydligats vad som är en inneboende och när det ses som en andrahandsupplåtelse. Lagstiftaren har också för att motverka skentransaktioner ändrat reglerna kring byte.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.