Hyresstöd

2020-04-17

COVID 19 och hyresstödspaketet

Det nya coronaviruset har snabbt fått stora ekonomiska konsekvenser i hela Sverige. Läget har särskilt påverkat verksamheter inom hotell- och restaurangbranschen, handeln samt vissa andra branscher. För att stödja vissa lokalhyresgäster med anledning av utbrottet av coronaviruset har regeringen den 16 april 2020 antagit Förordning om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran (SFS 2020:237). Förordningen innebär att regeringen avsätter fem miljarder kronor i stöd för tillfälligt sänkta fasta hyror för dessa utsatta branscher.
 
Stödet kan sökas av hyresvärdar som slutit avtal om sänkt fast hyra av lokal med hyresgäster som under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020 var verksamma i en bransch som omfattas av det här stödet. De branscher som är aktuella för stödet är sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter. Här omfattas exempelvis butikshandel, logiverksamhet, restauranger samt arrangemang av kongresser/mässor men även konsumenttjänster så som tandläkare, fysioterapeutisk verksamhet, hår- och kroppsvård. De närmare detaljerna kring vilka verksamheter som omfattas av stödet är baserat på SNI-koder från Skatteverket när man registrerar sitt företag, klicka här för mer information

Hyresavtalet ska vara tecknat senast den 1 mars 2020 och rabatten på lokalhyra ska ha tecknats senast den 30 juni 2020 och avse perioden 1 april till och med den 30 juni 2020. I avtalet ska den nya hyran understiga det fasta belopp som skulle ha betalats under samma period (enligt det hyresavtal som gällde 1 mars 2020) och i övrigt ska villkoren vara oförändrade.

Stöd kan ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, det vill säga den rabatt som hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om för perioden 1 april till och med 30 juni. Stödet kan dock aldrig bli högre än 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.

Det är hyresvärden som ansöker om stödet. Länsstyrelsen kommer handlägga stödet men ansökan kommer att göras via en e-tjänst som Boverket håller på och ta fram. 

Stödet kan sökas från och med den 1 juli 2020 till och med den 31 augusti 2020.
 
Stödet betalas ut så fort Länsstyrelsen har tagit beslut i ärendet.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy