Hyresrätt och andra nyttjanderätter

Hyreslagen är en skyddslagstiftning till förmån för hyresgästen vilket innebär att avtalsvillkor som avviker från lagstiftningen inte ska tillämpas om de innebär sämre villkor för hyresgästen är lagstiftningen. Hyreslagen innehåller även formkrav för flertalet av de vanligaste åtgärderna som parterna vidtar i ett hyresförhållande, exempelvis uppsägningar för villkorsändring eller avflyttning, hanteringen vid hyresnämnd etc. Uppfyller inte parterna formkraven blir åtgärderna vanligen ogiltiga.

Hyreslagens tvingande karaktär och de stränga formkraven innebär många fallgropar för den som saknar närmare kännedom om regelverket och dess utformning. Genom att anlita FastighetsRätt när du ska säga upp hyresavtal för villkorsändring eller omförhandling eller om du ska nyteckna ett avtal säkerställer du att avtalet eller uppsägningen är förenlig med lagstiftningen och att formkraven är uppflyllda. Med vår omfattande erfarenhet av kommersiella hyresavtal kan vi även tillförsäkra att villkoren i avtalet motsvarar marknadsvillkoren.

Utöver lokalhyresavtal biträder vi även med rådgivining avseende andra typer av nyttjanderättsavtal såsom exempelvis bostadsrättsjuridik, anläggningsarrende, lägenhetsarrende, blockhyresavtal och andra allmänna nyttjanderätter. 

Nedan listar vi exempel på frågeställningar som kan uppkomma där FastighetsRätt kan vara behjälpliga.

 

Lokal
 • Vilka avtalsvillkor är lämpliga för den speciella avtalstypen och verksamheten?
 • Behöver jag avtala bort besittningsskyddet?
 • Om ombyggnadsåtgärder måste vidtas - hur hanterar vi dessa inom ramen för hyresavtalet på bästa sätt (kostnader, tidpunkt för tillträde, ansvar för fel i utförandet m.m.)?
 • Behöver vi begära säkerheter för fullgörandet av motpartens avtalsförpliktelser?
 • I vilka fall föreligger en rätt till hyresnedsättning eller annan ersättning och hur ska sådan ersättning beräknas?
 •  Hur ska jag hantera en hyresgästs begäran att få överlåta hyresrätten?
 • Hur hanterar jag en hyresgästs konkurs?
 • Hyresgästen betalar inte hyran. Vilka åtgärder är möjliga?
 • Hur gör uppfyller jag formkraven för uppsägningen?
 • Vilka villkor kan jag kräva i form av hyra för att minimera risken för skadestånd?
 • Vad händer om jag kräver oskäliga avtalsvillkor vid en villkorsändring?

 

Bostad
 • Hur ska en hyresvärd agera om hyresgästen inte betalar hyran, hyr ut lägenheten olovligen i andra hand eller stör andra grannar?
 • När kan en hyresvärd säga upp en hyresgäst?
 • Vad händer om en hyresgäst inte flyttar?
 • Hur ska en hyresvärd agera om han behöver komma in i en lägenhet?
 • Hur avtalar man bort besittningsskyddet?
 • Vilka åtgärder behöver en hyresvärd vidta om hyresvärden vill bygga om i lägenheten eller i fastigheten?
 • Viken hyra får en hyresvärd ta ut?
 • Vad händer om en hyresvärd tar ut en felaktig hyra?
 • Hur kan en hyresvärd agera för att höja hyran om hyresgästen/hyresgästföreningen säger nej?
 • När får en hyresgäst hyra ut lägenheten i andra hand eller byta en lägenhet?

 

Övriga nyttjanderätter
 • Vilken uppsägningstid är det för en parkeringsplats? 
 • Behöver jag iaktta några formkrav vid uppsägning av ett lägenhetsarrende?
 • Parterna har kallat en upplåtelse för arrende men det är egentligen hyra - vilka regler gäller?
 •  Vilka skäl för uppsägning är besittningsskyddsbrytande för ett anläggningsarrende?

 

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy