Grundkurs i hyresjuridik för SIFU

På uppdrag av utbildningsinstitutet SIFU håller vi återkommande en tvådagarskurs i hyresrättsjuridik för bostäder och lokaler. Kursen hålls i Göteborg och Stockholm. För närmare information om aktuella kursdatum ber vi dig att kontrollera våra nyheter eller att besöka SIFU:s hemsida.

 

 

Om kursen

Hyresjuridik är ett snårigt område. Lagstiftningen är tvingande till hyresgästens förmån. Hyresvärdar och hyresgäster bör därför ha kännedom om innehållet i den s.k. hyreslagen. Annars riskerar parterna att deras avtal ändå inte är giltigt i olika situationer de hamnar i vilket i sin tur kan innebära både stora praktiska problem och ekonomisk skada.

Med denna grundutbildning i hyresjuridik vill vi ge er redskapen för att förebygga de vanligaste fallgroparna. Kursen gäller både upplåtelse av bostad och lokal. Eftersom reglerna skiljer sig åt mellan bostad och lokal är kursen uppdelad på två dagar.

Under kursen kommer du att få lära dig vilka regler som gäller i alla avgörande skeden av ett hyresförhållande. Vi går exempelvis noga igenom avtalstecknandet, hyressättning, hantering av brister och skador, nedsättning av hyra, upplåtelse i andra hand, byte, överlåtelse, konkurs, villkorsändring, avflyttning, besittningsskydd, hyresnämndsprocess mm.

För att göra juridiken mer levande varvar vi undervisningen med övningsuppgifter som är hämtade från praktiska exempel ur verkligheten. När vi går igenom övningsuppgifterna får ni möjlighet att tillämpa era nya kunskaper, diskutera med era kurskamrater och ställa frågor till våra kunniga föreläsare.


Du lär dig
 • Grundläggande hyresrätt – bostad och lokal
 • Innehåll och utformning av hyresavtal
 • Praktisk tillämpning av lagar och regler
 • Hur du undviker vanligt förekommande problem

 

Kursmaterial

Lagtexten till 12 kap jordabalken (den s.k. hyreslagen), standardavtal för hyresavtal bostad och lokal, vägledning för tillämpning av standardavtal, kursledarnas powerpointpresentation med tillhörande utrymme för egna anteckningar.


Passar dig som är
 • Fastighetsförvaltare
 • Fastighetschef
 • Hyresvärd
 • Mäklare
 • Uthyrare
 • Styrelsemedlem i en bostadsrättsförening

Innehåll
 • Upprättande av hyresavtal
 • Dröjsmål med betalning av hyra
 • Skick
 • Skillnaden mellan normalt och onormalt slitage
 • Störningar
 • Tillträde till lägenhet/lokal
 • Standardförbättringar
 • Överlåtelse av hyresrätt
 • Andrahandsupplåtelse
 • Byte
 • Hyressättning för bostäder – bruksvärde, förhandlingsordning m.m.
 • Hyresgästens konkurs i lokalförhållanden
 • Uppsägning för avflyttning i förtid – allvarliga avtalsbrott
 • Uppsägning till avtalstidens utgång – besittningsskydd
 • Uppsägning för villkorsändring
 • Hyresnämndsprocess

 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

 

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.